Masaż leczniczy


O rehabilitacji medycznej trudno mówić w kategoriach jednego tylko zabiegu, jakiemu poddawany jest pacjent.

Masaż leczniczy

O rehabilitacji medycznej trudno mówić w kategoriach jednego tylko zabiegu, jakiemu poddawany jest pacjent. Najczęściej termin ten jest wykorzystywany do opisywania kompleksowych i zespołowych działań stosowanych wobec osób niepełnosprawnych nie tylko fizycznie, ale również fizycznie.

Rehabilitacja medyczna stawia sobie za cel przywrócenie sprawności, w zależności od indywidualnych rokowań mówimy przy tym zarówno o sprawności pełnej, jak i możliwej do osiągnięcia.

Najczęściej spotykaną formą rehabilitacji medycznej jest rehabilitacja ruchowa obejmująca szereg działań zmierzających do usprawniania osób zmagających się ze schorzeniami obejmującymi narządy ruchu.

W takim przypadku o największej skuteczności mówi się w kontekście metod fizjoterapii. Jednym z najważniejszych czynników przesądzających o powodzeniu rehabilitacji medycznej jest dopasowanie jej metod do potrzeb pacjenta.

Bardzo często nad leczeniem czuwa więc nie jeden lekarz, ale zespół specjalistów z różnych dziedzin. Działania w tym zakresie mogą być podejmowane tak w odniesieniu do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Masaż leczniczy