Elektroterapia


Elektroterapia jest pojęciem dość ogólnym stosowanym w kontekście objawowego leczenia schorzeń neurologicznych oraz tych, które wiążą się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu.

Elektroterapia

Elektroterapia jest pojęciem dość ogólnym stosowanym w kontekście objawowego leczenia schorzeń neurologicznych oraz tych, które wiążą się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu.

Podczas zabiegów zaliczanych do tej grupy zastosowanie znajdują różnego rodzaju prądy letnicze każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. W czasie zabiegu osoba odpowiedzialna za jego wykonanie zapewnia przepływ elektronów przez tkanki.

Dzięki temu może dojść do zmiany potencjałów łonowych w komórkach poddanych zabiegowi i właśnie ten cel stara się osiągnąć elektroterapia jako całość. Zabieg nie jest długi, trwa bowiem od pięciu do maksymalnie dwudziestu minut, a zdecydowana większość pacjentów nie uskarża się w czasie jego trwania na dyskomfort fizyczny.

Przy jego wykonywaniu wskazane jest zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi odnoszącymi się do stanu zdrowia pacjenta, uzależnia się bowiem od nich nie tylko rodzaj stosowanego prądu, ale również czas trwania zabiegu.

Najbardziej popularnymi zabiegami z zakresu elektroterapii są te, w czasie których wykorzystywany jest prąd galwaniczny, jonoforeza oraz zabiegi z wykorzystaniem prądów interferencyjnych.

Elektroterapia