Kinezyterapia


Kinezyterapia jest tą gałęzią fizjoterapii, której postawę stanowią ćwiczenia ruchowe. Niekiedy określana jest też mianem gimnastyki leczniczej i bazuje na założeniu, że to ruch jest środkiem leczniczym mającym wpływ na organizm postrzegany jako całość. Kinezyterapia jest stosowana przede wszystkim po to, aby zniwelować niesprawność fizyczną.

Kinezyterapia

Kinezyterapia jest tą gałęzią fizjoterapii, której postawę stanowią ćwiczenia ruchowe. Niekiedy określana jest też mianem gimnastyki leczniczej i bazuje na założeniu, że to ruch jest środkiem leczniczym mającym wpływ na organizm postrzegany jako całość. Kinezyterapia jest stosowana przede wszystkim po to, aby zniwelować niesprawność fizyczną.

Często stanowi przygotowanie do dalszych etapów rehabilitacji i jest stosowana zwłaszcza w odniesieniu do pacjentów wracających do zdrowia po urazach. Stosuje się ją również w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu oraz zabiegach operacyjnych. Najbardziej klasyczny podział kinezyterapii rozróżnia leczenie ogólne oraz kinezyterapię miejscową.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, ćwiczeniami w wodzie oraz ze sportem inwalidów. Kinezyterapia miejscowa stara się oddziaływać bezpośrednio na narządy, które uległy zmianom chorobowym. W jej skład wchodzą między innymi ćwiczenia bierne, izometryczne, czynno-bierne, ćwiczenia w obciążeniu, wyciągi i ćwiczenia oddechowe.